EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

22 Novembre 2016

Primera reunió d’EINA - 1966

El 22 de novembre de 1966 es reunien a l’estudi d’en Xavier Miserachs, els professors implicats en la Fundació d’EINA, en la que seria la seva primera reunió de treball.

L’ordre del dia de la reunió contemplava definir el propòsit de l’escola. Això implicava tant, establir el tipus d’escola, com el pla d’estudis. Un pla d’estudis en el que ja a l’ordre del dia de la reunió que ens ocupa, com en posteriors documents, la base humanística prenia una importància cabdal.

Ordre del dia de la primera reunió d’EINA
Ordre del dia de la primera reunió d’EINA (1966)

L’escola es definia com a autònoma i lliure, i ja des dels seus inicis el seu objectiu era el de formar professionals a nivell universitari en l’àmbit del disseny industrial, d’interiors i gràfic al llarg de dos cursos comuns, un d’especialitat i un de tesi. De la definició del pla d’estudis s’encarregarien Albert Ràfols, Alexandre Cirici, Pep Alemany, Federico Correa, Yves Zimmerman, Francesc Tous, Lluís Cantallops, Roman Gubern i Xavier Miserachs.

Intención de EINA escuela de arte y diseño ambiental
Intención de EINA escuela de arte y diseño ambiental (Entre 1966 i 1967).

En aquesta mateixa reunió es van projectar diapositives de la Casa Manuel Dolcet, la que seria la primera seu d’EINA, i es va tractar el seu condicionament, del que s'encarregaria Joan Antoni Blanc i l’equip Blau 5.

De les qüestions legals, quedaria encarregat Roman Gubern, i de l’estudi econòmic, Pilar Mangrané.

E I N A