EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

3 Abril 2017

Simposi Southern Perspectives On Transition Design

8 i 9 de juny de 2017

El Disseny per a la Transició és una àrea emergent de pràctica, estudi i recerca que promou un rol actiu del disseny en la transició a futurs més sostenibles. Assumint la complexitat d’afrontar reptes com el canvi climàtic, la pèrdua de bio-diversitat, l’escassetat de recursos, la creixent desigualtat social o les crisis migratòries, aglutina diverses branques de coneixement junt amb la cultura projectual del disseny per tal d’incidir en àmbits com les relacions entre actors i transicions, a nivell sistèmic, que generin estils de vida radicalment més sostenibles.

El simposi Southern Perspectives on Transition Design pretén ser un espai de debat per a avançar en la definició, coneixement, recerca i pràctica del Disseny per a la Transició des de l’aportació dels contextos locals del sud d’Europa i els discursos llatins.

Més informació sobre com participar.

PROGRAMA

Dijous 8 de Juny

Conferència de Terry Irwin, directora de la Design Carnegie Mellon University de Philadelphia, USA, sobre el Disseny per a la transició. Intervencions de Gideon Kossoff, investigador en Transition design de la CMU, i de Cameron Tonkinhwise, director dels estudis de doctorat de la CMU i professor de la University of Thecnology de Sidney.

Divendres 9 de juny, de 9.30h a 18.00h

EINA

Sessió matí:

Actors locals de procedències diverses (disseny, cooperativa d’habitatge, art, sociologia, moviments ciutadans, filosofia) presenten visions i experiències afins al disseny per a la transició per a generar un debat col·lectiu, amb la participació de Terry Irwin, Gideon Kossoff i Cameron Tonkinhwise.
Modera: Adrià Garcia i Mateu.

Sessió tarda:

Itinerari A
Workshop amb agents locals per portar a la praxis del disseny per la transició els aprenentatges de la sessió del matí.

Itinerari B
Sessions acadèmiques de presentacions de comunicacions i pòsters entorn els àmbits temàtics:

CALL FOR PAPERS

El 25 de maig de 2017 és la data límit per a introduir les propostes d’abstract a la plataforma. Una selecció d’articles i pòsters serà publicada en el proper número de la revista del GdR Processos de disseny d’EINA.Coordinen:
Tània Costa i Adrià Garcia i Mateu

Col·laboren:

Simposi Southern Perspectives On Transition Design
E I N A