EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

11 de maig 2017

Tallers d'ideació de prototips per a observar el món, a càrrec de Will Pearson

A principis d'abril, Will Pearson, director de tecnologia a Ravensbourne va impartir, dins el programa de recerca del grup Design Processes d'EINA, diverses sessions centrades en indagar com mirem el món.

El taller buscava fixar l’atenció en els elements d'inspiració que permetessin desenvolupar una sèrie d'enginys, construïts amb elements molt senzills, com a nous prototips per a observar el món. Els resultats dels tallers seran analitzats i aplicats per Pearson en el procés que està seguint per a dissenyar una aplicació open-source per donar suport a creatius en la seva tasca diària de dissenyar, a mode de digital design companion.

Tallers d'ideació de prototips per a observar el món, a càrrec de Will Pearson
E I N A