EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

26 de febrer 2019

ADAW / LLUM. Construint futurs a través d’un procés de disseny social


ADAW / LLUM és una instal·lació efímera de 18 làmpades que tanca un projecte de creació, educació i disseny resultat de la col·laboració entre EINA, Fundació Adsis i el Museu del Disseny. Una iniciativa en la que un grup de 20 joves usuaris de Fundació Adsis, d’estudiants de Pedagogies del Disseny, conduïdes per Anna Majó, i de l’equip del Servei Educatiu del Museu han explorat, a través de la pràctica, el disseny com a eina d’aprenentatge i transformació de l’entorn.

El projecte ADAW / LLUM s’ha articulat al votant d’aquest grup de joves d'origen immigrant que estan o han estat sota la tutela de l’Administració i que dins el Servei d’Activació Competencial de Fundació Adsis reben formació i acompanyament per facilitar-los l’accés al mercat laboral. En aquest marc, els i les estudiants del grau de Disseny d’EINA han fet equip amb ells establint dinàmiques de treball basades en processos horitzontals i de col·laboració. El Museu ha posat a l’abast del grup el coneixement del patrimoni que ha servit de punt de partida i d’inspiració.

S'exposen les làmpades que han creat a partir de criteris de funcionalitat, identitat i sostenibilitat, i és el resultat final de tot un procés de mesos d’aprenentatges diversos de tots el participants. Pels joves ha suposat un treball d’autoconeixement i descobriment de les habilitats creatives i manuals, per les estudiants la reflexió sobre el seu paper com a dissenyadores i el disseny com a transmissor de coneixement, i, pel Museu, una aposta com a espai d’aprenentatge i reflexió sobre el disseny com a eina de transformació social.

ADAW / LLUM. Construint futurs a través d’un procés de disseny social
E I N A