EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

20 de desembre 2018

Article "Garantir ciutadania amb perspectiva de gènere" a càrrec de Paola Lo Cascio

Paola Lo Cascio, responsable de Recerca d’EINA, ha publicat juntament amb Òscar Monterde l’article “Garantir ciutadania amb perspectiva de gènere” a la revista Umbral, publicació realitzada per al projecte artístic i social homònim destinat a ser un espai de reflexió al voltant del fenomen de la migració i el racisme, que se celebra a Barcelona del 10 de desembre al 6 de febrer.

A l’article es fa una reflexió en torn a com la vulneració dels drets humans afecta de manera específica i diferenciada a les dones refugiades i migrants, tant pel que fa a les causes de fugida com als riscos intrínsecs a un procés de desplaçament, o, finalment, pels contextos d'arribada i acolliment. Per això, un acolliment que superi la resolució dels problemes immediats també hauria d'introduir una perspectiva de gènere que sigui capaç d'incorporar instruments per reparar els danys, protegir dels perills i proveir de recursos, però també i sobretot dotar d'autonomia i drets a les dones.

La publicació ha estat coordinada per José Luís Corazón, professor de l’assignatura Història de l’art i el disseny moderns, de 2n curs del Grau de Disseny d’EINA.

Umbral
E I N A