EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

21 d'abril 2020

Carta oberta de la direcció a la comunitat EINA

Des del 13 de març estem confinats i l’escola presencialment tancada. Des d’aleshores, alumnes, professors i personal de l’Escola EINA manteniu l'activitat docent i la qualitat de l’aprenentatge en la mesura del possible, amb la voluntat de seguir i no parar res. Aquest és i ha estat el nostre objectiu, i així ens ho han indicat en tot moment les autoritats i la UAB. Alumnes, personal i professors treballem des de casa, amb els mitjans particulars (el que cadascú té a casa), amb mancances evidents i un sobreesforç considerable. Cal entendre que les dificultats causades per aquesta situació ens afecten a tots per igual, sotmesos com estem a les mateixes privacions i limitacions que la resta de la població: persones i nens a càrrec, espais reduïts, manca de material, problemes de salut, complicacions econòmiques, i altres inconvenients derivats.

Puc assegurar que els professors i personal esteu donant el 200% per garantir el bon funcionament de l’escola i els ho volem agrair molt especialment. També sabem -per vosaltres mateixos- que els alumnes de l’escola esteu tenint una paciència infinita i una actitud molt positiva, tot i que a vegades pugeu sentir angoixa per manca d’informació o per creure que els vostres projectes de futur s’estan escapçant. També us ho volem agrair i, sobretot, transmetre la tranquil·litat que farem tot el que calgui per a que el curs actual avanci i acabi satisfactòriament per a tothom.

En aquest sentit, no voldríem que la frustració generada per l’ excessiva i obligada durada del confinament, i les incomoditats derivades de la situació personal i anímica de cadascú derivessin en una sensació de desànim i derrota.

El disseny és una manera de veure el món, una actitud per convertir reptes en solucions. Aquesta és la missió d’EINA, els nostres estudiants ens heu escollit per convertir la vostra vocació en professió, i això és precisament el que estem fent entre tots. L’educació és un procés d’acumulació lent i progressiu, especialment en els àmbits on l’experiència i la pràctica són tant importants com els coneixements. Malgrat les incomoditats, aquesta situació de dificultat no perjudicarà el nostre aprenentatge perquè cada dia estem qüestionant, replantejant, transformant, treballant per resoldre reptes. En definitiva, dissenyant! El moment actual ens obliga a alterar la nostra quotidianitat tranquil·la, però també ens inspira i ens motiva a canviar. Aquesta experiència ens donarà més que no pas ens prendrà. Quan tot acabi (perquè acabarà, ben aviat), serem els dissenyadors que volíem ser, i tots haurem après algunes coses noves pel camí.

L'educació és un servei de gran valor afegit, executat i impartit per professionals qualificats. En aquests moments EINA manté la docència online impartida per un centenar de professors que donen servei a cinc cents estudiants.

Recolzem ara i en el futur els nostres estudiants i les seves famílies en tot el que puguem, anticipant i detectant les dificultats (tecnològiques, anímiques, però especialment econòmiques) que els nostres alumnes poden tenir. Des del Patronat de la Fundació s'estan estudiant un paquet de mesures de finançament extraordinari per ajudar de manera personalitzada les famílies i estudiants amb dificultats, incloent un fons d’emergència econòmic i facilitats concretes de pagament de la matrícula. La formació i la continuïtat de l’aprenentatge és ara la nostre prioritat. No deixarem ningú a fora!

I, per a fer-ho, necessitem el recolzament de tota la nostra comunitat per a mantenir EINA en peu, mitigant el malestar i les frustracions, i compartint les experiències docents més complexes que fins ara hem viscut. Tenim un pla i anirem fent els ajustos necessaris per a mantenir-ho tot al seu lloc, encara que tot sigui, de fet, diferent.

El repte és gran i la incertesa pertorbadora. Estem tots treballant per a reconduir la situació. L’aturada durarà uns mesos, potser una mica més; tot i així, aquest període és poc significatiu en el marc d’una professió de molts anys de durada.

Els nostres canals de comunicació (delegats, coordinació, secretaria, direcció) han estat i estan sempre oberts per a tots els suggeriments i comentaris que vulgueu fer.

Moltes gràcies per l’esforç i esperem veure’ns ben aviat als jardins i al palau de Sentmenat. Us ben asseguro que en tenim moltes ganes!


Pau de Solà-Morales, Director
Ramon Parramon, Sotsdirector
Manuel Cirauqui, Eina / Idea

E I N A