EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

6 de març 2019

Dani Rubio Arauna entrevistat per Gràffica

Dani Rubio Arauna, exestudiant i professor de Propietats i Usos de Nous Materials per al Disseny al grau de Disseny, parla a Gràffica sobre la seva trajectòria en l'àmbit de la gràfica en l'espai i la seva propera participació en el Festival Día D.

Dani Rubio Arauna per Elena Claverol
© Elena Claverol
E I N A