EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

28 d'abril 2020

"En un ai: habitar, aparèixer i desaparèixer en les ciutats", a càrrec d'Eva Beser

En un ai: habitar, aparèixer i desaparèixer en les ciutats és el Treball Fi de Màster d'Eva Beser, al màster en Disseny d’espais.


El projecte revisa el concepte de ciutat i estableix un pont entre el context actual i la ciutat utòpica plantejada per l’artista Constant Nieuwenhuysen la seva obra La nova Babilònia (1956-1974).

La proposta parteix d’un sistema ja existent d’un espai muntable, desmuntable i modular. L’objectiu és dotar l’habitacle de flexibilitat i autosuficiència, adaptant-lo a l’entorn urbà, oferint una alternativa al nomadisme contemporani: un habitacle flexible que ens permeti estar en trànsit, adaptant-nos a les circumstàncies de cada instant dins les ciutats contemporànies i dins la seva arquitectura sedentària.

El títol significa «instantàniament», i fa referència a com aquest habitacle apareix i desapareix de manera ràpida i no-permanent a les ciutats, i la facilitat de transformació del seu interior.

En un ai: habitar, aparèixer i desaparèixer en les ciutats - Eva Beser
E I N A