EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

11 d'octubre 2019

Exposició “Màxima rectitud” a càrrec de Pol Pintó

El projecte expositiu “Màxima rectitud” parteix de la fascinació de l’artista i dissenyador gràfic Pol Pintó pels salons de billar i d'un recorregut familiar i vital que propicia l'afició per aquest esport.

Per a Pol Pintó la pràctica d'aquest esport esdevé un exercici reflexiu, on es fa visible la doctrina filosòfica determinista. Les boles de billar estan causalment determinades per la cadena causa-conseqüència, sense que l'atzar hi prengui un paper en cap moment.

Les composicions de les obres provenen d'un procés que passa per la cerca de manuals sobre tècniques i exercicis del billar, reinterpretant esquemes didàctics en geometries abstractes, adquirint així una nova dimensió estètica i conceptual.

Motivat per la cerca de l’austeritat i la simplicitat, totes les obres estan realitzades sobre lli sense tractar i l'única tinta utilitzada és la del guix pel tac de billar, o directament sobre panys recuperats.

Per realitzar les obres s'ha utilitzat un tiralínies (corda tintada i tensada pels extrems), tot allunyant-se de la perfecció, i deixant entreveure l'error, on les línies generen un gruix inconstant i incontrolable, creant una textura molt expressiva amb un sol gest, un gest semblant al que es realitza en impulsar la bola de billar amb el tac.

Exposició “Màxima rectitud” a càrrec de Pol Pintó
E I N A