EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

9 de març 2018

Exposició "Una tropa de sensacions errants", a càrrec de Jo Milne

L'exposició Una tropa de sensacions errants, amb obra de Jo Milne, professora al Grau de Disseny i al MURAD, és un conjunt d’imatges i objectes sorgits en resposta a la pregunta de com és visualitzar allò que no es veu. L'exposició es formula com una resposta als diferents plantejaments desenvolupats en el camp de la física teòrica i de la microbiología per visualizar estructures invisibles a simple vista. Respon a propostes cosmològiques com les teories de les cordes i la gravetat quàntica dels bucles, especulacions basades en fórmules matemàtiques, models hipotètics i especulatius que encara no tenen proves empíriques. A la vegada, els processos de tall, collage i recomposició emprats per representar les captures de cèl·lules i teixits registrats en la microbiologia tracen vincles entre els mons del microcosmos i el macrocosmos, però a la vegada entre la física cuàntica i els paisatges de Lucreci. L'exposició proposa un viatge per una tropa de sensacions errants per entreveure més enllà del món experimentat pels imaginaris de la ciència i la poesia d’en Lucreci.

La sèrie de pintures i instal·lacions no pretenen il·lustrar sinó respondre a aquests paisatges científics, creant un diàleg entre la ciència i l'art, entre l'objectivitat i la subjectivitat, que parli de les diferents maneres de visualitzar el que no es pot veure. L'exposició respon a la irresistible atracció de fer i fer veure noves interpretacions del món en l'intent de fer visible o intuir allò que no es veu.

Exposició "Una tropa de sensacions errants", a càrrec de Jo Milne
E I N A