EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

11 de novembre 2019

Exposició "Visites. Un espai de debat", a càrrec d'Ignasi Ayats

Ignasi Ayats, recent titulat del Grau de Disseny d'EINA, presenta Visites una exposició que es construeix amb l’objectiu d’iniciar un debat (silenciós i allargat en el temps) sobre les institucions artístiques com a espais polítics per la seva condició d’espais de mediació i debat. Pretén reivindicar la capacitat de la pròpia sala d’art, d’una banda d’incidir en la creació d’una xarxa relacional entre humans i no-humans i d’altra banda d’esdevenir un espai per a la reflexió i la conversa amb la capacitat d’actuar d’iniciador del debat; que és el que fa que esdevingui eminentment polític. L’exposició mostra les relacions discursives que es generen entre les persones que hi participen i la sala (ambdós agents com a membres actius de la relació).

Reivindica el paper de les persones a l’hora de participar tant en política com en la relació artística, que d’alguna manera en ambdós camps hi adopten un paper passiu. És, per tant una reivindicació tant de l’espectador emancipat que defineix Jacques Rancière, com del ciutadà emancipat. Passar de ser meres visites per esdevenir participants actives i constructives. L’exposició pretén fer reflexionar sobre la barrera invisible que es construeix entre l’objecte polític i la ciutadania, i entre l’objecte artístic i les espectadores. Per tal d’evidenciar que les espectadores mai son un agent passiu en el consum de l’art, sinó que en són part d’una relació discursiva que dóna forma al sistema artístic. És en aquest sentit que entenem que l’art té una relació estreta amb la política. Unes eines similars.

El debat que es genera, és un debat allargat en el temps, un debat sense paraules, un debat físic, un debat pensat per a construir comunitat. Una comunitat que és a la vegada necessària per a construir un debat.

El nom visites és una apropiació del llenguatge museístic utilitzat per referir-se a les persones que “visiten” un espai artístic/cultural. La paraula visitar és una paraula d’origen llatí, que significa “anar a veure”. És una crítica a com des de l’argot utilitzat es potència aquesta distància entre la institució i les participants de la mateixa. Com si l’únic paper de les espectadores fos aquest, visitar, veure. Que, d’alguna manera, és el mateix paper des del qual la ciutadania participa en l’actual sistema polític.

El projecte expositiu es planteja com un experiment políticoartistic amb una data d’inici però no de final, pretén generar un teixit comunitari que es mantingui un cop finalitzada la intervenció.

Exposició "Visites. Un espai de debat", a càrrec d'Ignasi Ayats
E I N A