EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

18 de març 2020

"From scribes to types. Les inspiracions i influències dels primers tipus mòbils", a càrrec de Peter van der Weij

"From scribes to types («Dels escribans a la tipografia»). Les inspiracions i influències dels primers tipus mòbils" és el Treball Final de Peter van der Weij, del Màster en Tipografia avançada d'EINA, tutoritzat per Albert Corbeto.


El tema general de la meva recerca té a veure amb un dels invents més importants del món: la impremta. El que va desencadenar és impressionant i la velocitat amb la qual es va estendre per Europa també és notable. Crec que l’existència prèvia de cal·ligrafies hi va tenir un paper important. Menys de cinquanta anys després que s’imprimís el primer gran llibre, es van crear tots els tipus de lletra importants en diverses variacions de tipus mòbil. La Gòtica, la Roman i la Italic es van crear a una velocitat increïble, la qual cosa no hauria estat possible sense l’existència prèvia dels seus homòlegs cal·ligràfics.

Aquesta recerca tracta d’explorar el període anterior i posterior de la invenció de la impremta. El camí que van recórrer els primers textos per convertir-se en tipus mòbils. La recerca consisteix a investigar i fer un mapa dels textos que es van seleccionar. Els criteris seleccionats per a cadascun dels textos han estat observar analíticament el context històric, les influències estètiques, els models, les característiques i les comparasions. Aquesta recerca clarifica alguns dels aspectes de la transició del text als tipus mòbils i demostra que el context cultural i històric i les opcions estètiques van tenir un paper molt destacat en la creació dels tipus mòbils.

L’objectiu d’aquesta recerca és distingir i classificar les similituds i els canvis que es van fer en els textos per poder fer la transició als tipus mòbils. He utilitzat les següents preguntes de recerca: Quins models es van utilitzar com a font d’inspiració o model per als primers tipus mòbils? Quines influències estètiques van incidir en la fabricació dels primers tipus mòbils? Hi va haver també influències del nord al sud d’Europa? En observar i analitzar les seqüències d’ordres que es van convertit en tipus mòbils durant els segle XV i XVI he intentat respondre les preguntes anteriors.


"From scribes to types. Les inspiracions i influències dels primers tipus mòbils", a càrrec de Peter van der Weij
E I N A