EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

18 de desembre 2018

GEARAD aplega a EINA les tesis doctorals de recerca artística i recerca en disseny de vint-i-cinc doctorands

El Grup d’Estètica Aplicada i Recerca Artística i Dissenyística (GEARAD) celebra aquesta setmana un any de treball a EINA, amb doctorands de la línia de disseny d’EINA del programa de doctorat del Departament de Filosofia de la UAB.

GEARAD és un grup de lectura i discussió de caràcter metodològic que forma part dels seminaris del programa de doctorat de filosofia de la UAB i neix amb la voluntat d’obrir un espai de treball i intercanvi per a tesis doctorals de recerca artística i de recerca en disseny.

GEARAD compta amb vint-i-cinc doctorands participants que es reuneixen mensualment sota la coordinació de les doctores Jèssica Jaques (Prof. Titular d'Estètica i Teoria de les Arts) i Tània Costa (Personal Docent Investigador d’EINA). El grup va iniciar-se a la Universitat Autònoma de Barcelona l’octubre de 2017 i el seu lloc de reunió habitual és EINA, atesa l’orientació de les tesis doctorals treballades.

Molts dels doctorands del GEARAD son graduats del Màster Universitari de recerca en Art i Disseny (MURAD) d’EINA i UAB. D’aquesta manera, EINA oferta un recorregut complert de formació universitària en disseny que comença amb el Grau, continua amb el Màster oficial (MURAD) i culmina amb el programa de doctorat.

Les tesis doctorals del GEARAD sorgeixen de la hibridació de tots els camps que convergeixen en la recerca artística i de disseny, àmbit acadèmic respecte al qual el Departament de Filosofia de la UAB i EINA en són pioners a l'Estat Espanyol, tant en el seu programa de màster com de doctorat, i amb referència al primer Projecte I+D+i dedicat a aquesta qüestió, que ja porta set anys de duració (Investigador Principal -IP-: Gerard Vilar).

GEARAD aplega a EINA les tesis doctorals de recerca artística i recerca en disseny de vint-i-cinc doctorands
E I N A