EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

8 de juliol 2016

Il·lustracions guanyadores al III Premi d'Il·lustració Lletra Petita

Il·lustracions d'Oriol Cabarrocas i Juan Manuel Lopez-Barajas, estudiants de Projectes amb Philip Stanton al Grau de Disseny, han estat guardonades en el III Premi d'Il·lustració Lletra Petita, convocat per Biblioteques de Barcelona i l’Associació Professional d’Il·lustradors de Catalunya (APIC), amb l’objectiu de promocionar els creadors que s’inicien a la professió. Així, el premi per a cadascun del guanyadors consisteix en una remuneració econòmica i la publicació de l’obra com a portada del calendari trimestral de les activitats infantils de Biblioteques de Barcelona.

D'altra banda, il·lustracions de Miquel Vila, Nafisa Nandini, Anna Baquero i Simona Galizia, també estudiants d'EINA, han estat escollides per a formar part d’una exposició que s’organitzarà a la Biblioteca Clarà el proper mes de setembre.

Il·lustracions guanyadores al III Premi d'Il·lustració Lletra Petita
E I N A