EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

13 de maig 2020

"Lifelong Fashion", a càrrec de Clara Mallart

Lifelong Fashion: una proposta estratègica per un sistema del vestit circular i sostenible és el Treball Final de Clara Mallart, del Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny.


Expandir la vida del vestit a través de l’upcycling.

La temporalitat, el ritme i el tempo són algunes de les variables que configuren l’actual sistema de la moda. Des del ritme de les estacions i col·leccions fins al ritme de les màquines de cosir dels tallers tèxtils d’arreu del món, la presència d’aquesta variable és un dels aspectes que determinen com entenem, creem i utilitzem la moda actualment. Aquesta recerca s’endinsa en aquesta variable amb la voluntat d’investigar la relació entre el tèxtil i l’allargament de la vida de la ropa a través de les estratègies de disseny i així fer possible i reflexionar sobre com podem reconstruir un sistema de la ropa des de perspectives de benestar ecosocial.

Entendre l’Antropocè per transitar cap a l’Ecocè, a través de propostes que actualment estan contribuint a generar noves mirades com ara el decreixement o l’ecofeminisme, obren vies o canals d’exploració per relacionar-los amb el tèxtil. Allargar la vida útil d’una peça de ropa és un aspecte crucial per reduir la càrrega ambiental del seu procès de producció. Explorar les estratègies de reutilització i les estratègies de reciclatge per minimitzar l’impacte ambiental i social és el marc principal d’aquesta recerca, a més de traçar un camí per investigar a través del disseny i l’upcycling com a pràctica de referència. Vincular estratègies ambientals, materialitat tèxtil, usabilitat i temporalitat, per aconseguir repensar un sistema de la ropa que s’ha de convertir en circular per a deixar de tenir un impacte negatiu sobre el nostre entorn i les persones que hi viuen.

La proposta concreta d’aquesta recerca resideix en el recull de dades que es presentaran sobre alguns dels impactes que genera el sector tèxtil i en la investigació a través de la pràctica de l’upcycling. La minimització d’aquests impactes, o la transformació en impactes positius, és una de les grans qüestions que cerquen el Disseny per la Ciclabilitat i també l’Slow Fashion. La indústria tèxtil ja ha començat la seva transformació, cercar maneres d’impulsar-la és un dels grans reptes de la nostra contemporaneïtat.

Lifelong fashion és el resultat d’aquesta investigació basada en la pràctica. És una estratègia que permet pensar des de l’inici del procès de disseny la creació de peces de roba amb cicles de vida llargs i segurs, que vinculi l’usuari amb els processos de creació. L’upcycling thinking sorgeix com a resultat del procès d’investigació a través del fer, és una proposta investigada a través del disseny i per al disseny. L’upcycling ens permet pensar en el final de la vida d’una peça de roba allargant-ne la vida útil. Lifelong fashion ens permet pensar des de les etapes inicials de disseny amb la maximització de cicles de vida que una peça de roba podria experimentar. Així doncs, Lifelong fashion és més que dissenyar productes tèxtils o de moda, Lifelong fashion és una proposta per a dissenyar sistemes circulars i segurs per aquests artefactes tèxtils que els dissenyadors creen.

"Lifelong Fashion" - Clara Mallart
E I N A