EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

10 de març 2016

Màquina cinètica de dibuix per Rahka Walter

Durant la primera jornada de CIRQUIT 2 es va poder interactuar amb el Personality Harmonograph, de Rahka Walter, estudiant d'EINA, una màquina cinètica de dibuix que es relaciona amb un Big Five Personality Test, que genera un dibuix únic de la personalitat de cada usuari.

Podeu veure el resultat de la unió de tots els tests realitzats durant el dia.

Màquina cinètica de dibuix per Rahka Walter
E I N A