EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

15 de gener 2019

"Nous models de relació : el Servei Educatiu de la Fundació Arranz-Bravo i l’escola La Carpa", article d'Enric Font i Artur Muñoz

Enric Font i Artur Muñoz, professors al grau de Disseny, han publicat l'article "Nous models de relació : el Servei Educatiu de la Fundació Arranz-Bravo i l’escola La Carpa" a la revista Her&Mus. Heritage & Museography, del Departament de Didàctiques Específiques de la Universitat de Lleida.


El text presenta una proposta nova de relació entre museus i escoles a través d’un cas concret que farà d’exemple: el projecte Tàndem d’implementació d’un programa d’educació visual i plàstica pel Servei Educatiu de la Fundació Arranz-Bravo al Centre d’Educació Infantil i Primària La Carpa de l’Hospitalet de Llobregat.

L'article està escrit per les dues persones que han dissenyat, gestionat i estant executant el projecte. Artur Muñoz, aquí com a responsable del Servei Educatiu de la Fundació Arranz-Bravo, docent i artista comissarial es centra a proposar i contextualitzar un nou model de relació entre museus i agents socials, abordant les raons del canvi i apuntant la línia argumental del cas d’estudi. Enric Font, artista i docent, analitza el contingut i el treball d’implementació de noves pedagogies en l’àmbit del dibuix que ha estat realitzant durant els últims sis mesos a l’escola.

El text mostra tot l’espectre del treball, des de la detecció de les necessitats del centre fins a les respostes de l’equipament cultural. L’article es focalitza en el vessant pràctic i pedagògic a través de la implementació del dibuix a l’escola com una eina per pensar. La característica metodològica destacable en aquest punt és utilitzar el centre educatiu com un laboratori.

Treball expansiu de la línia sobre el terra de la classe. Enric Font + Artur Muñoz
© Enric Font + Artur Muñoz
E I N A