EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

26 de març 2019

Participació a la Jornada "El disseny desde l'art, la ciència i la tecnologia"

A la jornada "El disseny des de l'art, la ciència i la tecnologia", programades per el Programa de doctorat del departament de Filosofia i Teoria de les arts de la Universitat Autònoma de Barcelona, entre d'altres ponents, hi participen docents del Màster Universitari de Recerca en art i disseny (MURAD) d'EINA i UAB:

En la sessió de pòsters hi ha presentacions del treball d'investigació que estan duent a terme els estudiants del doctorat d'EINA i UAB dins les sessions del grup de doctorat GEARAD, que aplega 25 doctorands de disseny i art a EINA.


Actualment, la idea de disseny ha arribat a l'epistemologia, un camp que, en principi, sembla allunyat de l'anàlisi de situacions pràctiques. Però cal tenir en compte que l'epistemologia ha passat d'una perspectiva apriorística a una naturalitzada, en el sentit que no pot fer cas omís dels resultats empírics de la ciència a l'hora de configurar els seus models metodològics. A més, la filosofia de la ciència ha expandit la seva anàlisi més enllà de la ciència pura pel que ha estat necessari una revisió de l'epistemologia de la ciència aplicada. En conclusió, el disseny ha penetrat en totes les esferes del saber teòric i pràctic.

Jornada "El disseny desde l'art, la ciència i la tecnologia"
E I N A