EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

3 de maig 2018

"Processos d'investigació en art i disseny. MURAD 2018", II jornades d'investigació artística i de disseny

Del 4 al 18 de maig es realitzaran diverses intervencions en el marc de "Processos d'investigació en art i disseny. MURAD 2018", jornades d'investigació artística i de disseny que formen part del procés d'investigació dels TFM del Màster Universitari d'Investigació en Art i Disseny, (MURAD).

Hi participen: Xavier Alamany, Marcela Barreiro, Pau Minguet, Alejandra Morales, Alba Morí, Maria Pinell, Claudia Poblete, Loreto Sepúlveda, Sofia Silva

El huitlacoche y otras pasiones

Alejandra Morales 4, 5, 7 i 8 de maig

Tant exposició com investigació, aquest esdeveniment busca establir relacions entre el que es coneix de Mèxic i el que es crea cada dia. Així mateix, busca explorar la manera que el menjar típicament associat amb aquest país pot condicionar converses i relacions socials.

Cuerpos en transición

Olga Beltrán
9, 10, 11 i 12 de maig

És la primera retrospectiva de l'obra de l'artista que se centra en l'any de 1977 -dos anys després de la mort de Franco- quan arriba a residir a Barcelona des del seu país natal, Equador. Reconeguda pel seu compromís polític i la seva perspectiva feminista, les seves obres han examinat amb una mirada crítica els mecanismes de poder en un estat en transició dictatorial.

(Des)informar un Espai

Maria Pinell, Pau Minguet, Alba Morí, Claudia Poblete, Xavier Alamany
14, 15 i 16 de maig

(Des) informar un Espai és un projecte que Neix amb la voluntat de posar en questió els metodologies utilitzades per part de les instuticions a l'hora d'imposar relats simbólics a Diferents espais Públics. En aquestes jornades de recerca oberta, exposarem i contextualitzarem la invervenció realitzada a els Jardins de Sant Pau del Camp, a l'barri del Raval, i buscarem 1 nou espai en el qual Treballar formes de contrarestar a els discursos homogeneitzadors i exclouents dels Òrgans de poder, que invisibilitzen la multiplicitat de realitats i veus que configuren QUALSEVOL espai.

Cuerpos en Gerundio

Claudia Poblete, Loreto Sepúlveda, Sofia Silva
17 i 18 de maig

Per tal de visibilitzar els moviments corporals en la pràctica de l'ofici de la costura, el dibuix i el disseny gràfic es invisibilizarán els cossos que el treballen, amb l'objectiu de neutralitzar la persona que el realitza.

"Processos d'investigació en art i disseny. MURAD 2018", II jornades d'investigació artística i de disseny
E I N A