EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

17 de maig 2017

Projecte "TriPlay" finalista als Premis Habitàcola

El projecte TriPlay, realitzat per les estudiants de Grau de Disseny Irene Morillas, Maria Terrisse i An Yi, i tutoritzat per Miquel Espinet, és finalista als Premis Habitàcola 2017.

Els Premis Habitàcola, impulsats per ArquinFAD, van ser creats l’any 1987 amb l’objectiu de promoure la reflexió sobre els nous marcs teòrics en els àmbits del disseny i de l’arquitectura, i debatre, conjuntament amb les escoles, solucions i punts de vista innovadors en relació amb els diferents temes d’interès social proposats a cada convocatòria.

La temàtica escollida per a aquests premis sempre ha tractat aspectes rellevants per a la societat i ha abordat problemàtiques actuals sense resoldre. En aquesta edició, s'ha plantejat una reflexió —reflexió, d’altra banda, obviada amb massa freqüència— sobre el disseny del pati d’escola, que és, alhora, espai per al joc i l’aprenentatge, però, sobretot, un espai de llibertat i relació social dels infants, en què també es produeixen conflictes latents, com ara la manca d’equitat de gènere.


TriPlay és una proposta innovadora que vol canviar l’estructura dels patis actuals. Consisteix en un conjunt de mòduls que poden ser fàcilment transportats i muntats pels alumnes. Amb la unió d’aquests, es poden crear múltiples plataformes d’activitats tant lúdiques com pedagògiques, aconseguint així resoldre els problemes dels patis utilitzant unes senzilles peces. El punt fort de la proposta és la seva versatilitat degut que pot ser col·locada a qualsevol tipus de pati.

E I N A