EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

5 de juny 2020

"Reconsiderar la Biblioteca Núria Albó a La Garriga", a càrrec d'Esther Sanz Cabañol

Reconsiderar la Biblioteca Núria Albó a La Garriga és el Treball Fi de Grau d'Esther Sanz Cabañol, tutoritzat per Anna Bach i Sara Coscarelli.


Proposta per reconsiderar les essències i utilitats d’una biblioteca avui dia, a través d’una en concret. La Biblioteca Núria Albó de La Garriga, la qual fou construïda el 1997 a partir d’una edificació que recorda una nau de polígon industrial. La seva estructura edificada juntament am la morfologia, la funció actual i el missatge que transmet esdevenen el punt de partida. L’estudi ambiciona fer un pas endavant cap a la percepció que els usuaris en tenen i els usos que hi donaran a partir de la proposta.

La construcció gaudeix d’un emplaçament ben privilegiat al municipi. No obstant, es tracta d’un edifici cec per si mateix i no es fa visible pel públic, a causa principalment del seu tipus de construcció, distribució i usos que se’n fan.

De fet, no existeix diàleg ni una tensió profitosa entre l’edificació i la idea de biblioteca, ja que el plantejament constructiu no pertany, en cap cas, al públic, ni a un lloc del qual se’n desprengui harmonia. Per tant, és un fet que la biblioteca necessita ser oberta i ser posada en valor per als vianants.

El projecte parteix d’un doble propòsit. En primer lloc, la part arquitectònica o part de caire permanent, que posa en relació i comunicació la biblioteca i els habitants i, en definitiva, usuaris futurs I un segon propòsit, segmentada a l’expressió utilitària mitjançant una escala més suau i més petita i, distribuïda alhora per franges d’edat dels qui en faran ús com a usuaris.

"Reconsiderar la Biblioteca Núria Albó a La Garriga" - Esther Sanz Cabañol
E I N A