EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

9 de juny 2020

"Refugi al terrat", a càrrec de Sofia Aguilera

Refugi al terrat. Espai individual per a la creació és el Treball Fi de Grau de Sofia Aguilera Jiménez, tutoritzat per Anna Bach i Sara Coscarelli.


Desconnectar. Pensar. Idear. Respirar. Crear i tornar a començar. Provar, retocar, tornar a respirar i desconnectar una mica més per rematar. Un espai ubicat a la part alta de Barcelona per estar aïllat, distanciat, en soledat. Com a estat necessari per al procés creatiu. Per al no-res, treballar en un projecte i donar vida a una cosa que no existeix amb un únic objectiu: inspirar-se i crear.

El plantejament del projecte se centra en el disseny d'un refugi, habitatge i espai de creació en un context urbà, tant el seu interior com exterior. La inspiració pot visitar-nos observant la gran ciutat, la vida domèstica o els edificis que ens envolten. Es pren com a punt de partida un lloc elevat dins de Barcelona, en un terrat de Born. Estant prop de centre, però situat estratègicament en una ubicació superior de tal manera que s’escapi del moviment a peu de carrer, lluny però a prop, a prop de el cel.

Pensat per a un sol llogater, un creatiu que viurà temporalment en una estructura de bastides que s'aixeca aprofitant una paret mitgera reconvertida en protagonista en el propi terrat, respectant al màxim la ciutat, el terrat i la convivència amb els veïns. El refugi té espais exteriors i interiors, ideat per a la vida individual, la creació i la contemplació de la ciutat.

La bastida és un element que podem trobar a la ciutat. Efímer, de fàcil muntatge i desmuntatge. Aquest factor permet crear alçàriai plànols on poder caminar o estar-s’hi. En tractar-se d’una estructura ferma, es proposa no només treballar, sinó també viure. La mitgera protagonista i la seva gran altura afavoreix la instal·lació de la bastida, d'aquesta manera, podem créixer en vertical i en diferents alçàries. A cada alçària, una estança diferent. Es considera refugi tant l'interior de cada estança com l'exterior. La bastida permet crear llocs oberts en què el creador pot menjar, crear o simplement estar-s’hi.

El refugi disposa de tres espais tancats que utilitzen el mateix mètode constructiu i materials; muntants de fusta de pi col·locats cada 60 cm, revestits de policarbonat cel·lular acabat en gel. Aquesta distància entre muntant i muntant s'aprofita per col·locar prestatgeries, barres i taules que es treuen, despleguen o pleguen quan es desitgi. El motiu d'aquesta distribució passa per la necessitat del propi creador de gaudir de privacitat per treballar o realitzar certes accions. Ja sigui dormir, rentar-se o simplement per qüestions climatològiques, com ara que pugui protegir-se de la intempèrie i obtenir confort. La comoditat és necessària per estar en harmonia amb tu mateix. Està pensat perquè sigui un espai semi-passiu, una part s'abasteix energèticament sola i una altra amb ajuda del mateix edifici.

"Refugi al terrat" - Sofia Aguilera
E I N A