EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

24 d'octubre 2019

Taller amb Javier Jaén

Des de l'assignatura de projectes 3 de 2n curs del grau de Disseny, conduida per Pilar Gorriz, es va realitzar un taller amb Javier Jaén.

En aquest laboratori es va treballar amb eines i recursos per a estimular els processos creatius. El taller va constar d'exercicis curts, teòrics i pràctics. Es van tractar temes com la semàntica dels objectes, la semiòtica, els conceptes concrets vs. els conceptes abstractes, les paraules, els valors expressius de la imatge, l'anàlisi i la síntesi, ink vs link, la composició, els signes, significats, significants…

Taller amb Javier Jaén a EINA
E I N A