EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

30 d'abril 2020

Taller de “Resilience Thinking Design” amb Rafael de Balanzó

Rafael de Balanzó, dissenyador urbà i professor del Màster de Social Practice de la City University de Nova York, ha impartit un taller de Resilience Thinking Design en el marc del Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny d'EINA. L'objectiu del taller ha estat introduir l'alumnat en el pensament resilient i facilitar eines per a aprendre a enfrontar-se als desafiaments existents i als futurs, en un context actual de gran complexitat.

El disseny resilient prové de la ciència de la complexitat i de la sostenibilitat (1). Permet analitzar, comprendre i actuar davant canvis sistèmics, com el canvi climàtic, la justícia social o les crisis econòmiques, permetent l'estudi de les dinàmiques de les xarxes de sistemes complexos, tal com un territori, una disciplina, una institució, una comunitat, un espai natural o fins i tot el nostre planeta terra. La metàfora de la resiliència està basada en el cicle adaptatiu (2) que permet superar el pensament lineal i fragmentari (problema --> solució) cap a un pensament complex i holístic. Es tenen en compte els conceptes de la multidisciplinarietat i la governança múltiple, mitjançant la introducció de diferents nivells de la complexitat en l'anàlisi i la prospecció, influenciada per processos de revolta i estabilització –anomenat panarquia (3)–, amb la mateixa etimologia que la paraula pandèmia (“ens afecta a tots”).

En el taller, els i les participants van triar etiquetes per a la difusió dels projectes, tal com #resilientthinkingdesign (Fayna Nieves Ramos), #adaptivecycle (Carmen Montiel Cervantes) o #infiniteresilience (María Antonia Gaviria Hernández).

Les preguntes de partida per iniciar el taller, en plena crisi de confinament mundial del Covid-19 a l'abril de 2020, per a la prospecció d'idees i accions emergents, van ser les següents:Taller de “Resilience Thinking Design” amb Rafael de Balanzó
E I N A