EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

17 de setembre 2019

TFGs d'estudiants d'EINA al Campus Blanc

Els recents graduats del Grau de Disseny d’EINA Ignasi Ayats Soler, Álvaro Canovas Puigmartí i Carles Giménez Masclans han estat escollits pel Blanc Festival per participar en el Campus Blanc i presentar els seus Treballs de Fi de Grau (TFG).

El jurat, format per Josep Maria Mir, Fundador i Director executiu de Summa, Bruno Sellés, Fundador i Director creatiu de Vasava; Ana Mirats, Directora d’art i responsable de la campanya de Blanc 2019; Velkro, Estudi emergent, participants al Campus Blanc 2015; i Oscar Medina, Guanyador del Premi Crema 2019, van ser els encarregats de seleccionar els TFG d'estudiants de diferents escoles, entre ells els tres estudiants d'EINA:

Adlego - Ignasi Ayats Soler
“Adlego” és un projecte crític-especulatiu desenvolupat amb l'objectiu de generar debat social entorn el sistema electoral actual, un sistema basat principalment en la imatge, el màrqueting i la publicitat. Per a això, s'ha desenvolupat un sistema electoral centrat, exclusivament, en el contingut polític, eliminant la imatge dels partits polítics. És una reflexió sobre com el disseny gràfic participa en política.

Out of memory - Álvaro Canovas Puigmartí
“Out of memory” és un projecte crític-discursiu que pretén fer visible i qüestionar la relació objecte-usuari a través de la devaluació del record i de la seva externalització. El projecte posa en dubte les funcions dels agents d'aquesta relació i les conseqüències de les seves accions fins a invertir-los en el marc d’una especulació no gaire especulativa.

Fourtures, An interpretation of Peter Frase's Four Futures - Carles Giménez Masclans
“Fourtures” és un projecte que reflexiona sobre el paper del disseny a través d'una preocupació pel futur de la societat. A través d'una edició del llibre "Four Futures" de Peter Frase, aquest projecte es centra a contestar preguntes com: Què passarà amb el capitalisme en un futur? I si no aconseguim parar el canvi climàtic a temps? Què farem quan totes les feines es puguin automatitzar? Generant debat a partir d'aquestes incerteses d'una forma interactiva amb l'usuari, es provoca una reflexió profunda en el lector. Aquest fet esdevé el resultat d'utilitzar el disseny com a eina de divulgació i transformació social.

E I N A