EINA Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

Blog d’EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona. Adscrit a la UAB

14 de febrer 2020

Workshop “Open_collab”, ideat per Patrick Thomas

El Col·lectiu d'alumnes d'EINA organitza un cicle de tallers que tenen com a objectiu fomentar l'experimentació en el disseny i l'art i promoure la cooperació entre estudiants de diferents mencions.

El primer taller ha estat ideat per Patrick Thomas, sota el nom “Open_collab”, experiència dissenyada per a la col·laboració entre estudiants/creadors.

Els i les participants hauran de crear una sèrie d'elements gràfics al voltant de conceptes com construir i “deconstruir” temes d'actualitat, el canvi climàtic, la història de l'art i el disseny, aspectes de gènere, la vida rural/urbana, la globalització/local, l'analògic/digital, etc.

Un cop creats els elements gràfics, a través d'una sobreimpressió aleatòria, es generarà una imatge gràfica interessant, fruit de la col·laboració entre els participants.

Podeu trobar més informació al Col·lectiu d'Estudiants d'EINA.

Workshop “Open_collab”, ideat per Patrick Thomas
E I N A